iPhone, iPod touch, and iPad Apps Search Engine
iPhone Apps Users Community
Advanced search | Example: action games
iPhone apps

PekaoToken

PekaoToken

 

Description

PekaoToken to aplikacja, która po zainstalowaniu w iPhone generuje kody jednorazowe do zatwierdzania operacji w bankowości internetowej Pekao24 na rachunkach w Banku Pekao S.A.

Bezpieczeństwo

Każdy kod wygenerowany przez PekaoToken jest unikalny i powiązany tylko z jedną transakcją w Pekao24. Dostęp do aplikacji chroniony jest indywidualnym kodem PIN.

Jak zacząć korzystać z PekaoTokena w Pekao24?

Ustaw PekaoToken jako metodę autoryzacji. Możesz to zrobić w serwisie internetowym Pekao24 w sekcji „Ustawienia”, u konsultanta TelePekao lub w dowolnym oddziale banku.

Pobierz , zainstaluj i uruchom aplikację. Wprowadź kod aktywacyjny dostępny w serwisie internetowym Pekao24 (w sekcji „Ustawienia”- „Zarządzanie autoryzacją”).

PekaoToken is an application that once installed in your iPhone generates one-time passwords used for authorising orders in Pekao24 internet service.

Security

Every code generated by PekaoToken is unique and dedicated to only one transaction in Pekao24. Access to PekaoToken application is protected with individual PIN code.

How to start with PekaoToken?

Set PekaoToken as an authorisation method. You can do it in Pekao24 internet service in Settings section, by contacting the TelePekao consultant, or in any Pekao S.A. Bank branch.

Then download and install the application on your iPhone. After installation, you should run and activate the application using the code available in Pekao24 internet service in Settings section.

What's New in Version 1.1.0

UWAGA!
Podczas pierwszego logowania do nowej wersji aplikacji zostanie wykonana dodatkowa weryfikacja numeru PIN (wymagane aktywne połączenie z internetem).
Po weryfikacji zostanie wygenerowana nowa podpowiedź numeru PIN (flaga). Zapamiętaj nową podpowiedź numeru PIN.

1. Poprawki optymalizacyjne.
2. Dostosowanie aplikacji do iPhone 5.
3. Dedykowana klawiatura do wprowadzania numeru PIN.
----------------------------------------------
ATTENTION!
During the first logging to the new version of the app an additional PIN verification will be performed (requires active internet connection).
A new PIN hint (flag) will be generated after verification. Please remember your new PIN hint.

1. Optimization fixes.
2. Application adjustments for iPhone 5.
3. Dedicated keyboard for PIN entering.

iPhone Screenshots

PekaoToken iPhone Screenshot 1
PekaoToken iPhone Screenshot 2
PekaoToken iPhone Screenshot 3
PekaoToken iPhone Screenshot 4
PekaoToken iPhone Screenshot 5

Video Reviews

No video review.

Customer reviews

Write a Review

Be the first to review this app. Write a Review

Forum

Ask a question

Be the first question this app.

Users Community

+ Connect to community


The information may be outdated (2017-03-06 17:41:12). For actual information go to iTunes


Mobile Version
iApps4you.com - is iPhone, iPod touch, and iPad apps search engine and not been authorized, sponsored or approved by Apple Inc.
Copyright © 2017 iApps4you.com.
72 ms.